<< Previous    1  [2]  3  4  5  ...6    Next >>

2. Група MAGIS  

 

 

Навчання в MAGIS базується на праці в групах, бо найкраще і найшвидше розвиваємося завдяки присутності й підтримці інших людей. Також і Ісус заохочував, щоб учні перебували разом: «Де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них» (Мт. 18, 20). 

 

- групи формування поділені на рівні; 

- група І рівня створюється під час канікул або на початку навчального року; до неї належать особи, які вирішили приєднатися до MAGIS

- групи ІІ, ІІІ, і ІV рівнів – групи в процесі формування; 

- групи поділені на групи хлопців і дівчат; це походить із факту, що мають власну форму й динаміку праці; 

- в окремих випадках групи можна об’єднати, до прикладу, групу залишив аніматор, зменшилася кількість учасників або група розпалася; 

- керівником кожної групи є аніматор, який назначається і звільняється локальним модератором; групи можуть надавати собі назви і брати святих покровителями; 

- кандидат на аніматора групи повинен закінчити І рівень, аби знати, як вести зустрічі. 

 

Завдання групи визначають обсяг її діяльності та відповідальності: 

 

- реалізація освітньої програми (І, ІІ, ІІІ, ІVрівень ); 

- реалізація завдань згідно з річного плану всієї спільноти (до прикладу, організація молитви); 

- реалізація усталених у групі завдань (до прикладу, читання в листопаді Святого Письма); 

- піклування про чистоту місць зустрічей; 

- виконування графіка (до прикладу, організація меси, прибирання залу). 

 

Принципи групи 

 

Кожна група повинна мати принципи, які регулюють її діяльність, бо їхня відсутність веде до дезорганізації та хаосу. І тому в момент народження групи важливо встановити принципи, завдяки яким вона зможе добре функціонувати. Ось чотири обов’язкові принципи в групі: 

 

• функціонування, до прикладу, не спізнюємося, не заважаємо, не користуємося телефоном

• стосунків, до прикладу, не обмовляємо, не ображаємо інших, слухаємо, що говорять інші

• особисті, до прикладу, не клянемо, не зіваємо

• чистоти, до прикладу, миємо після себе посуд

 

 

2. 1. Планування діяльності в групі 

 

 

Мета планування – усталення часу реалізації завдання (до прикладу, травень) або окреслення конкретного часу виконання (до прикладу, четвер 18.00). Без усталеного плану групі загрожує дезорганізація, що спричинить зменшення мотивації в учасників зустрічей, і вони покинуть групу. Добрий план повинен виконувати окреслені умови: 

 

- конкретний – мета має бути ясною для тих, які її реалізують; 

- реальний – не плануй стати блакитним слоном, бо це не реально; 

- вимірюваний – можна перевірити як його реалізують; 

- доступний – його можна реалізувати; 

- суттєвий – повинен мати цінність для тих, які ним займаються; 

- окреслений в часі – повинен мати окреслений початок і кінець; 

- записаний – видимий для всіх. 

 

Планування зустрічей в групі 

 

Кожна група повинна мати загальний план діяльності (діяльність групи упродовж року) і частковий (що група хоче здійснити за якийсь період): 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ 

ЧАСТКОВИЙ 

- коли зустрічаємося: день тижня

- час зустрічі: година

- де зустрічаємося: місце

- мета: який рівень реалізовуємо цього року

- мета на жовтень: навчитися медитації

- спосіб: медитуємо щоденно 15 хвилин упродовж 2 тижнів

- засіб: підручник медитації і практикування під час зустрічей групи


 

Напиши зі своєю групою загальний і частковий плани. План можна приготувати у такий спосіб: 

а) всі з допомогою календаря складають план, 

б) спочатку кожний пише свої пропозиції, потім аніматор збирає усі пропозиції. 

Складаючи план, аніматор повинен завчасно познайомитися з програмою даного рівня і його метою. План слід розмістити на видному місці в залі або нагадувати про нього під час кожної зустрічі. 

 

 

2. 2. Динаміка групи MAGIS

 

 

Кожна група – це живий організм, який розвивається, змінюється, росте, вмирає. Цей складний процес називають динамікою. Це грецьке слово, яке означає силу, енергію, швидкість, з якою змінюється або розвивається якесь явище, процес чи подія. Динаміка групи – це складний процес, який залежить від багатьох чинників, таких як: 

 

особи – стосунки між членами групи впливають на її функціонування, 

час – початкове захоплення з часом може стати звичкою, 

ведучий – від аніматора залежить функціонування групи, 

керування – від вміння аніматора вести групу залежить її розвиток, 

ситуація в спільноті – проблеми в спільноті можуть позначитися на її функціонуванні. 

 

Подана нижче схема динаміки групи показує фази її розвитку та позитивні й негативні елементи. 

 

 

 

Позитивні елементи: 

Негативні елементи: 

Початкова фаза: 

створення групи 

- позитивне налаштування до членів групи, 

- більша мотивація до реалізації її мети, 

- бажання часто зустрічатися, 

- захоплення новою групою, 

- можливий брак розуміння мети групи та її діяльності, 

- брак дисципліни під час зустрічей, 

- брак повнішого відчинення себе на інших, 

Серединна фаза: 

реалізація мети 

- розвиток стосунків у групі, 

- вчитися реалізувати мету, 

- здобування нового вміння, 

- помічання вад у групі, 

- перші конфлікти між учасниками (до прикладу, боротьба за владу), 

Кінцева фаза: 

розпущення групи 

- реалізація мети учасником, 

- здобуття нового вміння. 

- страх втратити знайомих і стосунки, 

- страх втратити спільноту.  

Питання до індивідуальної праці та праці в групі: 

 

• У якій фазі розвитку перебуває твоя група? 

• Через які проблеми проходить/ пройшла твоя група? 

• Які позитивні чинники спричинилися до розвитку групи? 

• Що з часом змінилося у функціонуванні групи? 

• Який чинник часу вплинув на функціонування групи (захоплення, стагнація, байдужість)? 

• Які риси аніматора впливають на динаміку твоєї групи? 

 

Для унаочнення цієї вправи можна використати образ дерева (символ життя). В якій фазі розвитку перебуває дерево (мале чи велике, сухе чи розлоге). Хмари над деревом – це проблеми, сонце – це позитивні елементи. Садівник (аніматор) і садівники (решта групи). Від уяви залежить, які будуть елементи малюнка і що вони виражатимуть. 

 

 

2. 3. Проблематичні стилі поведінки і спілкування в групі 

 

 

Функціонування групи і клімат у ній завжди залежать від поведінки її членів. Негативна поведінка нищить стосунки між людьми і залишення групи. І тому потрібно вчитися навичок доброї поведінки. Ось приклад добрих і поганих навичок: 

 

 

Добрі навички 

Погані навички 

відповідальність 

бездумність, байдужість 

молитва 

байдужість щодо Бога 

дисципліна 

безлад, самоволя 

прощення 

ненависть, злість 

підтримка 

байдужість, відкинення 

пошана 

погорда 

дискретність 

пліткарство 

дружба 

агресивність, недружелюбність 

готовність 

лінивство, пасивність 

пунктуальність 

спізнювання 

добрий настрій 

висміювання 

відкритість 

нарцисизм 

порядок 

неохайність  

Проблемні стилі спілкування 

 

Як у випадку поведінки, так і у випадку спілкування стиль впливає на клімат у групі. Дані приклади показують, які стилі нервують і викликають проблеми та конфлікти: 

драматург – все переживає як трагедію, 

балакун – може забалакати людей, 

зірка спільноти – хоче зосередити увагу на собі, 

я тут начальник – вказує людям їхнє місце в групі й вважає їх своєю власністю, 

невиліковний оптиміст – часом плутає оптимізм з наївністю, 

хоче всім сподобатися – благає, щоб звернули на нього увагу, 

бунтар – противиться усім пропозиціям, 

теоретик – багато балакає, але нічого не може втілити в життя, 

постійно знуджений – бурчить і нищить мотивації інших, 

всезнайка – знає відповідь на кожне запитання, не шанує знань і досвіду інших, 

робить зауваження – говорить у невідповідний момент, 

емоційно відчужений – недоступний, невідомо, як з ним бути й розмовляти, 

створює конфлікти – день без конфлікту вважає втраченим, 

злісний коментатор – критикує всіх і все. 

 

 

2. 4. Приклади проблематичної поведінки в групі 

 

 

Група як цілість може створювати проблеми, які впливають на функціонування як її, так і спільноти. Подані приклади допоможуть помітити такі проблеми: 

 

Група хоче керувати всією спільнотою – ця проблема може з’явитися в групі з сильних особистостей. Може з’явитися спокуса опанувати всю спільноту, обсадити всі посади й впливати на модератора, його рішення і рішення інших магісників. 

 

Група стає супермаркетом – до супермаркету ходять за товаром. Група трактує спільноту як супермаркет, з якого можна брати все і нічого не давати. Не займається організацією зустрічей, реколекцій, конференцій та молитов. Часто має багато претензій і дуже критикує. 

 

Група стає самодостатньою – спокуса відокремитися від інших у спільноті й діяти незалежно. Підстав до цього може бути багато, до прикладу, комплекс неповноцінності, легковаження інших. Така група часом відходить від спільноти й стає клубом взаємної адорації. 

 

Група перестає молитися – спокуса легковажити стосунки з Богом. Зазвичай тоді молитву скорочуються до мінімуму, відмовляють недбало, заміняють якимись темами або ставлять під сумнів її значення. 

 

Група не вміє розмовляти про важливі справи – це спокуса не піднімати суттєві теми й замінювати їх виключно милими розмовами. Це свідчить про проблеми комунікації в групі. Риса здорової групи – не втікати в дискусії від важливих/ болісних/ важких тем. 

 

Група підпорядковує собі аніматора – спокуса «знерухомити» аніматора й підпорядкувати його собі. Часто веде до розпаду групи, яка втрачає лідера. 

 

Група не дисциплінована – спокуса, щоб розслабуха стала нормою. Часто веде до розпаду групи, бо немає ясних правил діяльності. У таких групах мотивація до праці спадає майже до нуля. 

 

Група втрачає контакт з місією – спокуса забути, чому ми є групою і яка місія нашої спільноти. Якщо втрачається контакт із місією, то група не знає свою мету. 

 

Допомога у вирішенні проблем 

 

Подані пункти допоможуть зрозуміти джерело проблеми в групі й підібрати відповідні засоби для її вирішення: 

 

• розпізнати проблему, 

• побачити, хто може вирішити проблему (до прикладу, модератор, аніматор), 

• зрозуміти користь з проблемної поведінки (парадоксально проблемна поведінка має за свою мету осягнути якусь користь; до прикладу, брак дисципліни під час зустрічей і веселість перешкоджають провести зустріч, але користю такої поведінки для магісників є добра забава); це допомагає розпізнати рівень опору до змін (чим більша користь з такої поведінки, тим менше бажання змін), 

• побачити проблему в контексті цілісності функціонування спільноти (наскільки така діяльність шкодить усім), 

• побачити джерело проблеми й окреслити час тривання, 

• побачити її наслідки. 

 

Діагноз проблеми – це тільки карта дороги, яку потрібно пройти. Без дій проблема залишається не вирішеною. 

<< Previous    1  [2]  3  4  5  ...6    Next >>