<< Previous    1...   11  12  [13]  14  15  ...30    Next >>

Дерево - 6  

 

Дерево в духовному процесі представляє два основні напрямки: вкорінення в глибину божественного буття і з’єднання з усіма істотами. Окрім того символ дерева унаочнює таїну Пресвятої Трійці: коріння (Отець), стовбур (Син), сік (Дух), галузки (ми). Через медитацію відкриваємо свої серця на внутрішньотринітарний процес життя. 

Тут важлива ідентифікація медитувальника з деревом, щоби він сам ставав ніби деревом і слідкував за процесом життя. Після медитації внутрішньо «малювати» образ дерев. Властиво, то не я їх малюю, то вони самі «малюються». У тих образах дерев, намальованих інтуїтивно, медитувальник пізнає свій психічний стан і актуальну духовну фазу розвитку. Також вибрати дерево вчителем і відчувати внутрішню розмову з ним, тобто уважно вслухатися в себе, щоб почути те, що хоче передати дерево. 

Тексти Євангелія св. Йоана і Отців Церкви перших століть супроводжують нас у цьому внутрішньому процесі. 

1. Слідкую за вкоріненням буття в глибині буття Бога Отця. 

2. Відчуваю, що мене несе стовбур – Божий Син. 

3. Помічаю Божого Духа, який проходить наскрізь як життєдайна енергія. 

4. Розпізнаю себе як галузку, обожествлену божественним струменем життя. 

5. Досвідчую, як усі галузки, всі істоти з’єднані між собою в божественності. 
<< Previous    1...   11  12  [13]  14  15  ...30    Next >>