ПРОБУДЖЕННЯ  

 

Отець Ентоні де Мелло в своїх працях і реколекціях часто вживає термін ПРОБУДЖЕННЯ, взятий з далекосхідних духовних практик. В українській духовній літературі цей термін відповідає поняттю НАВЕРНЕННЯ. Хоча як один, так і другий термін, взяті самі по собі, мало що говорять про їхнє глибоке духовне значення. Здебільшого, ми сприймаємо їх спочатку так, як вони вживаються у побутовій мові, і потім вже додаємо якесь своє релігійне розуміння. 

Духовний досвід ми озвучуємо словами людської мови, які в живій мові позначають щось, зрозуміле для слухача на основі спільного досвіду та спільного світогляду мовця і слухача. Внутрішній досвід, внутрішні пережиття і стани висловлюємо тією ж самою мовою на основі аналогії, подібності. Але досвід – це не ідеї, досвід описати і передати набагато важче. Слухач, не маючи такого досвіду, може його зрозуміти частково, взагалі не зрозуміти або зрозуміти навиворіт – це вже перевірено практикою. 

Спробуймо пожонглювати деякими термінами, щоб поглибити їхнє значення в контексті розуміння внутрішнього досвіду і терміну ПРОБУДЖЕННЯ. 

Словник подає таке значення слова ПРОБУДЖЕННЯ: «Дія і стан за знач. пробудити і пробудитися». 

Дія – я сам пробуджуюся або мене хтось пробуджує. 

Стан – у загальному вживанні це перехід зі сну в яву. 

Сон – це ніби стан несвідомості, я втрачаю контакт з довколишньою реальністю – нічого не бачу, не чую, не мислю. ПРОБУДЖЕННЯ – відкриваю очі, починаю бачити, чути і думати. Образно – перехід від небуття до буття у світі, ніби народження мого активного «Я». Починаю бачити довколишній світ. В контексті духовних практик ПРОБУДЖЕННЯ – це ніби загострене сприйняття довколишньої дійсності органами чуттів, поява інших невідомих органів чуттів, які дозволяють бачити й відчувати у світі набагато більше. Це зміна свідомості, і якщо вона раптова, глибока й глобальна, то дійсно виглядає як ПРОБУДЖЕННЯ зі сну або як прозріння від сліпоти: «Я був сліпим, а тепер бачу!...» (Ів. 9, 25). 

Поміркуймо над терміном БАЧЕННЯ і похідними словами. Я бачу щось і усвідомлюю те, що бачу. Але «я бачу» вживається також у значенні «я розумію». РОЗУМІННЯ – це ніби БАЧЕННЯ на якісно вищому рівні. Унаочнимо це так: бачу елементи конструктора Лего, звалені як попало. Поскладав їх до купи і зібрав літак. Отож бачу вже літак, а не розкидані будь-як елементи. Інша людина збере з цих самих елементів автомобіль. Літак і автомобіль – це РОЗУМІННЯ, ніби БАЧЕННЯ на вищому рівні. Сучасні системи мнемотехніки, які вже займаються не тільки людською пам’яттю, а й розумом, говорять, що зрозуміти щось – це створити в уяві видимий малюнок, тобто побачити. 

Якщо перенесемо це на наше життя, то на першому рівні БАЧЕННЯ всі ми бачимо той самий світ, ті самі ситуації та події довкола нас. Коли починаємо переходити на вищий рівень – РОЗУМІННЯ, то хтось бачить «літак», а хтось «автомобіль», тобто сприймає і розуміє одну й ту саму ситуацію інакше. Один з методів маніпуляції свідомістю у мас медіа – подавати такі елементи Лего й у такій послідовності, щоб спрямувати реципієнта до бажаного РОЗУМІННЯ – БАЧЕННЯ чогось. 

Перехід від першого БАЧЕННЯ до другого – це ніби ПРОБУДЖЕННЯ: був сліпий, перебував ніби в сні, не бачив щось, що було тут і завжди перед моїм носом, а тепер пробудився і бачу це. ПРОБУДЖЕННЯ у даному контексті – це ніби мозок починає працювати за іншим алгоритмом, ніби його перезавантажили кращою й досконалішою програмою мислення. 

Наступний термін ПЕРЕД-БАЧЕННЯ. Він безпосередньо стосується людського розуму. ПЕРЕД-БАЧЕННЯ – БАЧИТИ ЩОСЬ НАПЕРЕД, тобто припускати щось заздалегідь, робити правильні висновки. Образно – побачити купу елементів Лего і відразу створити з них в уяві образ: «літак» або «автомобіль». Це ніби глибший рівень ПРОБУДЖЕННЯ – стрибок інтуїції на порядок вище.

Наступний термін ПРО-БАЧЕННЯ. У побутовій мові він не стосується зору, очей, а морально-релігійної сфери людини, тобто глибшого виміру людського єства. ПРО-БАЧЕННЯ може відбуватися тільки на рівні етики, тобто скривджений пробачає кривднику кривду, але кривда і кривдник залишаються як об’єктивна реальність. 

ПРО-БАЧЕННЯ може відбутися на глибокому духовному рівні – рівні Божої благодаті. Але тоді воно виглядає вже не так, як на рівні етики. ПРО-БАЧИТИ на глибокому рівні означає ПОБАЧИТИ минуле й ситуацію кривди на набагато глибшому рівні, оцінити все по-іншому й виснувати, що кривди нема, що кривда – це моє суб’єктивне сприйняття дійсності. Більше на цю тему в моїй статті СПОВІДЬ І ПОКАЯННЯ. У даному випадку ПРОБУДЖЕННЯ – це стрибок на ще вищий рівень БАЧЕННЯ.