І. Духовні вправи 

  

Ми розглянули духовність св. Ігнатія як точку відліку і першоджерело духовності Товариства Ісуса, прослідкували за історичним розвитком цієї духовності аж до наших часів. Тепер, аби закінчити цю працю, нам залишається виділити основні особливості цієї духовності.  

Оскільки найчастіше єзуїти і не єзуїти, прихильники й вороги ототожнюють духовність Товариства з духовністю «Духовних вправ», то нам слід, перш за все, дослідити точний зміст цієї тотожності, а також її границі, тобто, в якій мірі Вправи містять чи не містять в собі всю духовну традицію синів св. Ігнатія. 

 

1. Місце «Духовних вправ» 

2. Вправи і духовність єзуїтів 

3. Зміни