ІІ. Вишкіл учнів св. Ігнатія  

 

1. Перші спроби 

2. Перші товариші 

3. Після 1540 р. – Вправи 

4. Засоби духовного вишколу 

5. Застосування засобів вишколу 

6. Учні поза Орденом