DOŚWIADCZYĆ BOGA

 

Spis treści

 

SŁOWO WSTĘPNE

WPROWADZENIE

1. UWAGI WSTĘPNE ŚW. IGNACEGO POMOCNE W DOBRYM ODPAWIANIU ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH

2. MODLITWA ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH

Medytacja i kontemplacja ignacjańska

Trzy sposoby modlitwy

Rachunek sumienia

3. ROZEZNAWANIE DUCHOWE

Dążność ciała wroga Prawu Bożemu

Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga

Aby nie uwiódł nas szatan

Rola Ducha Świętego w rozeznawaniu duchowym

Reguły o rozeznawaniu duchowym

4. FUNDAMENT

Będziesz miłował – pierwsza część Fundamentu

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus – druga część Fundamentu

5. I TYDZIEŃ

Biblijne pojęcie nawrócenia

Rola Słowa Bożego w procesie nawrócenia

Biblijna wizja „potrójnego grzechu” w historii zbawienia

Rozmowa pod Krzyżem

Rozmyślanie o grzechach własnych

Rekolektant na końcu I tygodnia

6. II TYDZIEŃ

Biblijne znaczenie poznania, miłość i naśladowania

Wołanie Króla

Dwa sztandary

Trzy pary ludzi

Trzy stopnie pokory

Wybór

7. III TYDZIEŃ

Kontemplacje męki i śmierci Zbawiciela

8. IV TYDZIEŃ

Spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem

9. KONTEMPLACJA „AD AMOREM”

POSŁOWIE