Стоячи перед Богом  

 

о. Ян Щепаняк 

 

переклала Світлана Музика 

 

Вступ 

 

Сценарій молитовних зустрічей, описаний в цій книжці, є плодом багатолітніх пошуків форми молитви у спільноті, яка би відповідала потребам теперішньої молоді. Є вона однією можливістю переживання присутності Бога в спільноті новим способом. В основі цих пошуків лежало бажання знайти таку форму молитви, яка б наближувала до Бога не лише молодь, пов’язану з якимись релігійними рухами. Всі зустрічі, конспекти яких представлено в цій книзі, відбувались подібним способом в різних місцях і середовищах, в менших чи більших групах (від 10 до 2000 осіб). Вони були частиною днів духовного зосередження для працюючої молоді чи важливим елементом подорожей під час канікул. Опираючись на набутий досвід було організовано молитовні зустрічі для молоді під час адвентових і великопісних реколекцій. 

Ці тексти належить розглядати як допомогу. Ознайомлення з конкретним середовищем спонукає вчинити різноманітні зміни в плані зустрічей. Але необхідно зберігати тишу і елементи медитації. Всупереч загальноприйнятій думці молодь здатна до роздумів і медитативної молитви, навіть без усіляких приготувань. 

Пісні становлять інтегральну частину молитви, а не перерви в молитві. Співана молитва допомагає в пошуках Бога. Прості слова є носієм підставових правд віри. Повторювані багато разів вони проникають усю людину, насичують душу і стають її частиною. 

 

1. Божа присутність 

2. Бог присутній в слові 

3. Без любові ніхто не зможе жити 

4. Хто ж може волі Його противитись? 

5. Довір Господу свою дорогу, Він сам буде діяти