<< Previous    1  [2]  3    Next >>
 

Юзеф Августин ТІ

 

УМОВИ УЧАСТІ В ІГНАТІЯНСЬКИХ РЕКОЛЕКЦІЯХ 

 

Св. Отець Ігнатій у вступних заувагах до Духовних Вправ виразно окреслює умови, на яких можна допускати до виконання ігнатіянських реколекцій. Лише при дотриманні цих умов той, хто виконує Вправи, отримає справжню духовну користь. Духовні вправи – дуже делікатний засіб, який – якщо його погано використати – може принести реколектантові більше шкоди, ніж користі. Отож можна сказати, що перша умова доброго виконання ігнатіянських Вправ – покірне духовне розпізнавання, наскільки моє бажання виконувати Вправи автентичне і чи я здатний до них. 

 

Емоційна врівноваженість 

 

Ігнатіянські реколекції в повному мовчанні й з духовним супроводженням – це, зазвичай, інтенсивний досвід. Отож, для того, щоб їх добре виконати, потрібно у якійсь мірі вміти керувати своїми відчуттями і емоційними реакціями. Реколектант повинен уміти дистанціюватися до своїх переживань і вміти висловити їх перед духовним керівником, який його супроводжуватиме. 

Страх своїх емоційних реакцій і вербалізації їх перед керівником Вправ може реколектанта замкнути в собі, і тим самим – зачинити від Божої дії в його душі. Замкнута в собі людина практично не здатна до глибшого духовного розпізнавання внутрішніх натхнень і порухів. Здатність до духовного розпізнавання – це фундамент доброго виконання ігнатіянських реколекцій. «В індивідуальних Вправах людина зустрічається зі своєю тінню» (Петер Г. ван Бремен ТІ). І тому вона повинна вміти відрізнити Божу дію від власних реакцій, зв’язаних із людськими побоюваннями, пристрастями і потребами. 

Емоційно неврівноваженим або дуже замкнутим у собі особам не рекомендується виконувати ігнатіянські реколекції, допоки не звільняться від невластивого переживання почуттів і не навчаться – хоча би в малій мірі – керувати своїми емоційними реакціями. Не можна допускати до Духовних Вправ осіб із психотичними розладами і після інтенсивного психіатричного лікування. Під час реколекцій симптоми хвороби можуть активуватися легше, ніж у звичайному щоденному житті. Ігнатіянські реколекції створюють високий рівень емоційного напруження, з яким ці особи не можуть впоратися. Високе почуттєве напруження, яке особа не здатна контролювати, може в ній викликати своєрідну «втечу в хворобу». 

 

Здатність мовчати 

 

Наступна важлива умова доброго виконання Духовних Вправ – здатність особи мовчати зовнішньо і внутрішньо. Св. Ігнатій Лойола стверджує, що реколектант досягне у Вправах тим більшого успіху, «чим більше віддалиться від своїх друзів та знайомих і від усіляких земних турбот, перейшовши, наприклад, з дому, де живе, до іншого дому [...] аби якомога більше бути на самоті [...] не остерігаючись, що хтось його потривожить чи стане на перешкоді» (ДВ 20). Мовчання, яке полягає у позбавленні зовнішніх збудників, повинно створити добрі умови для виявлення внутрішніх збудників. Мовчання дає можливість проявити всі помисли людського серця – як добрі, так і погані. 

Є особи, які практично неспроможні витримати емоційне напруження, яке створює мовчання. Джерелом такої неспроможності може бути, до прикладу, надмірна почуттєва збудливість, внутрішній неспокій, несвідомий потяг бути в центрі зацікавлення інших тощо. Таких людей не можна допускати до участі в ігнатіянських реколекціях, допоки не зможуть свідомо і вільно мовчати зовнішньо і внутрішньо. 

 

Глибоке духовне прагнення 

 

Ігнатіянські реколекції, особливо перший тиждень, для багатьох людей – це дуже важкий досвід. Для того, щоби боротися з усіма труднощами, зв’язаними з виконанням Вправ, потрібно мати сильну внутрішню мотивацію. Лише з допомогою великих духовних прагнень можна подолати емоційний та духовний опір, який виникає в процесі внутрішнього навернення. 

Перша мета ігнатіянських реколекцій – не вирішення людських проблем, а пошуки Бога і Його волі. І тому бажання виконувати ігнатіянські реколекції повинно мати передовсім характер духовних прагнень. Якщо реколектант шукає спершу Боже царство, то все інше тоді йому додається. «Якщо Бог на першому місці, то все стоїть на своїх місцях» (св. Августин). Реколектант, входячи в досвід Вправ, повинен бути готовим (принаймні у внутрішніх прагненнях) прийняти те, що Бог для нього приготував. А всі особисті проблеми, з якими входить у реколекції, необхідно вирішувати в діалогу з Богом. 

Глибина духовних прагнень під час реколекцій проявляється передовсім у великій щедрості реколектанта до Бога. Св. Ігнатій стверджує, що тому, «хто приймає вправи, вельми корисно приступити до них з великодушністю і щедрістю стосовно Творця і Господа свого, приносячи Йому в жертву всі свої жадання і свободу, щоби Його Божа Велич послуговувалася згідно зі своєю найсвятішою волею як ним самим, так і всім, чим він володіє» (ДВ 5). 

 

Попередній досвід умової молитви 

 

Ігнатіянські реколекції – час дуже інтенсивної молитви. Реколектантові пропонують зазвичай чотири блоки одногодинної молитви. І тому для виконання Духовних Вправ потрібно мати хоча би мінімальний досвід розширеної молитви – медитації. Тим, які не мають досвіду медитативної молитви, до виконання ігнатіянських реколекцій, зазвичай, пропонують участь у реколекційних днях зосередження, де подають метод медитації та елементарні реколекційні вправи. Важливо, щоб під час ігнатіянських реколекцій реколектант не зосереджувався занадто на методі медитації, а більше – на темі молитви, на слуханні Божого слова. 

 

Вміння аналізувати свої почуття 

 

Характеристична риса ігнатіянських реколекцій – розпізнавання «побіжно», з дня на день, плодів розширеної особистої молитви. І тому також умовою участі в реколекціях є згода на індивідуальні розмови з духовним керівником про плоди молитви. Але такі розмови вимагають вміння аналізувати й вербалізувати свої почуття і переживання, особливо ті, які викликають побоювання, неспокій і страх. Індивідуальні Вправи піднімають усі суттєві життєві проблеми людини і, коли випливають на поверхню, реколектант повинен вміти вербалізувати їх перед керівником Вправ в атмосфері свободи, відвертості й довіри. 

Приховування свого внутрішнього стану гальмує увесь духовний процес, який повинен відбуватися під час ігнатіянських реколекцій. Нездатність вербалізувати свої почуття показує найчастіше внутрішню нездатність відірватися від «своєї проблеми» і довірити її Богові. 

 

Особисте рішення брати участь у Духовних Вправах 

 

Необхідна умова участі в ігнатіянських реколекціях із індивідуальним супроводженням – добровільне і особисте рішення брати в них участь. Надмірне заохочення інших або наполягання взяти участь у Вправах – це не корисна справа. Брак внутрішньої згоди на виконання Вправ проявляється, зазвичай, у великому внутрішньому опорі під час їх виконання. Мечислав Беднаж ТІ, великий знавець Вправ, часто перестерігає перед легкодумним входженням в ігнатіянські реколекції. 

Вищезгадані умови повинні розпізнаватися в особистому діалогу кандидата з керівником Вправ або через листування з реколекційним домом, який пропонує ігнатіянські реколекції. 

 

Запис на ігнатіянські реколекції 

 

У листі до реколекційного дому слід представити свою екзистенціальну й духовну ситуацію. Слід подати вік, професію, сімейний стан. Слід також подати важливі події в житті, коротко описати актуальну ситуацію віри, молитовний досвід, церковну, суспільну, харитативну діяльність, важливі особисті проблеми, побоювання, страхи. У листі добре би було відповісти на запитання: Що очікую від ігнатіянських реколекцій? Чи здатний мовчати? Чи погоджуюсь на розмови з керівником про свої переживання? Це допоможе краще розпізнати можливості плідного виконання реколекцій. 

 

Приготування до реколекцій і програма 

 

Час до ігнатіянських реколекцій повинен бути часом розширеної особистої молитви, завдяки якій реколектант зможе краще приготуватися до їх виконання. В особливий спосіб слід просити про щедрість і відкритість до Бога і про світло і мудрість Святого Духа для себе і для керівника реколекцій. 

Кожний ігнатіянський тиждень, зазвичай, триває вісім днів. Програма дня містить, між іншим, два введення в медитацію, чотири медитації, Євхаристію, іспит совісті. Духовний керівник під час щоденних зустрічей допомагає реколектантові зрозуміти, як Бог веде його у Вправах

Важливо, аби кожний учасник ігнатіянських реколекцій мав достатню інформацію про умови участі в них. Участь у реколекціях відбувається за згодою реколектанта і керівника Вправ. Від дотримання умов участі суттєво залежить «смак» їх виконання і плідність. 
<< Previous    1  [2]  3    Next >>