10  

 

Народ же сварився на них, щоб мовчали До того ж люди починають їх картати, щоб вони замовкли. Між ними та Ісусом встає стіна його визнавців, які блокують їм доступ до Нього. Ситуація погіршується. 

Пс. 3: „О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені кажуть: „Нема йому спасіння в Бозі.” Але ти, Господи, щит мій навколо мене, ти моя слава, підносиш голову мою вгору. Я голосно візвав до Господа, і він вислухав мене з гори святої своєї. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли”

Ви­знав­ці Хри­ста пе­ре­шко­джа­ють ін­шим на­бли­зи­ти­ся до Ньо­го, узур­пу­ють пра­во на Ісу­са, ство­рю­ють клан, за­чи­не­ну гру­пу, в яку не­лег­ко пот­ра­пи­ти. Хто та­кі пос­лі­дов­ни­ки Ісу­са? Це Йо­го ви­ди­ма Церк­ва. І са­ме ця Церк­ва, пос­ла­на в світ не­сти До­б­ру Но­ви­ну, вже те­пер сто­їть на пе­ре­шко­ді цій До­б­рій Но­ви­ні. За­мість то­го, щоб бу­ти по­се­ред­ни­цею між не­бом і зем­лею, стає стов­пом, об який мож­на роз­би­ти го­ло­ву. 

А ми в своєму житті своїм християнським способом мислення і поведінкою спричинюємося до поширення Христового вчення чи навпаки – стоїмо стіною між Богом і світом? І ті, хто бачать нашу віру, йдуть до церкви чи намагаються хутчіше втекти від такої віри і такої Церкви? 

В цій медитації постараймося глибше осмислити негативні сторони нашого християнства. 

 

Горить моє серце, його запалила 

Гарячая іскра палкого жалю. 

Чому ж я не плачу? Рясними сльозами 

Чому я страшного вогню не заллю? 

 

Душа моя плаче, душа моя рветься, 

Та сльози не ринуть потоком буйним, 

Мені до очей не доходять ті сльози, 

Бо сушить їх туга вогнем запальним. 

 

Хотіла б я вийти у чистеє поле, 

Припасти лицем до сирої землі 

І так заридати, щоб зорі почули, 

Щоб люди вжахнулись на сльози мої. 

Леся Українка