ПРАКТИКА ДУХОВНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ  

 

За основу я взяв книжку: J. Kozłowski, „Śladami Ducha, podręcznik do rozeznawania duchowego”, Łódź 2001. 

 

1 2 3 4