8. Криза в житті людини і духовне керівництво  

 

о. А. Яциняк ТІ  

 

Польський вираз «криза» є повним песимізму, викликає негативні асоціації, що стосуються драм і болючих споминів життя. В людині народжується спокуса панічної втечі на саму думку про кризу. Але не так було на початку. Польський вираз «криза» походить з грецького krisis, який має багато значень: сила розрізняти, відділення, вибір, преференції, суд, осудження, знайдення вирішення, пояснення, інтерпретація тощо. Я прагну цілісно підійти до проблеми кризи в людському житті, як собі з нею давати раду в особистому житті, як допомагати людині, що перебуває у кризі. 

Виходячи з етимології цього терміну і занурюючись у його суть, можна виокремити його характерні ознаки; криза: 

-         позитивний досвід, який відкриває перед людиною нові горизонти і перспективи; 

-         всі проходять через кризи, немає людини, яка би в своєму житті уникнула кризи; 

-         досвід, пов’язаний зі світом вартостей і світом виборів людини (в кризі об’являється ієрархія вартостей, яку людина насправді визнає; у кризі людина повинна прийняти якесь рішення. Часом неприйняття якогось рішення є втечею від виходу з кризи); 

-         найбільш гострий досвід людини, місце боротьби, час людських змагань. 

 

Криза на сторінках Біблії 

Види криз 

Як переживати свою і чужу кризу 

Закінчення